Mena Blazer Fushia & Purple | Size: M & L| 6-14
Mena Blazer Fushia & Purple | Size: M & L| 6-14
Mena Blazer Fushia & Purple | Size: M & L| 6-14

Mena Blazer Fushia & Purple | Size: M & L| 6-14


Reworked Designs | Material: Wool & Crochet

Fushia: Sizes Available: Medium 6-8

                                         Large 10-12

Purple: Size Available: Large 10-12